Tüp Bebek Tedavisinde Yaş Kaç Olmalı?

Tüp bebek tedavisi günümüzde gebe kalma yöntemleri içinde şans faktörü en yüksek olan tedavilerden birisidir. Normal yollardan gebe kalamayan pek çok çift tüp bebek tedavisi ile gebe kalabilmekte ve bebek özlemini bu yolla giderebilmektedir. Gebe kalmak için tüp bebek yöntemini tercih eden çiftlerin bu tedavi sırasında bilmesi gereken şeyler için de yaş faktörü gelmektedir. Kadının yaşı tüp bebek tedavisinde önemli bir faktördür. Fakat yumurta kapasitesi yüksek olan 40 yaş üstü bazı kadınların da gebe kalma şansı düşük de olsa vardır. Bunun dışında tüp bebek tedavisinde yaş sınırı olarak 38 yaş sınır kabul edilse de belirttiğimiz gibi bazı kadınlarda yumurta kapasitesi yüksekse 45 yaşa kadar da tüp bebek tedavisi uygulanabilir. 40 yaşından sonra her ihtimale karşı sağlıklı gebelik gerçekleşmesi için kromozom analizi yapılması tedavi aşamasında yerinde olacaktır. Buna göre yapılan kromozom analizi sonucunda kromozom bozukluğu teşhis edilebilmektedir.

Tüp Bebek Tedavisinde Yaş Faktörü Tüp Bebek Başarısını Nasıl Etkiler

Sağlıklı ve kaliteli yumurtalık üretimi için kadının yaşı önemli bir faktördür. Tüp bebek tedavisinde de yaş faktörü başarı şansını etkilemektedir. Genç yaştaki bir kadınla ilerleyen yaştaki kadının yumurta kalitesi bir olmayacaktır. Bilindiği gibi her adet döneminde yumurta rezervi gitgide azalmaktadır. Yaş ilerledikçe yumurta kalitesi de düşmekte ve sağlıklı çocuk dünyaya getirme şansı da azalmaktadır. Kadının yaşı ilerledikçe yumurta sayısı azalacağı için başarı şansı da bu oranda azalabilir Ancak bazı durumlarda 40 yaş ve üstü olmasına rağmen bazı kadınlar yumurta kalitesi açısından iyi durumda olabilir. Bu durumdaki kadınlarında tüp bebek açısından şansı olabilir. Bu durumda yumurta kalitesi iyi olup gebelik şansının olma durumu % 25-30 oranındadır.

Preimplamtasyon Genetik Tanı İle Yaşa Bağlı Sorunları Çözmek Mümkün

Preimplantasyon geneti tanısı 40 yaş ve üstü kadınlar için uygulanmakta ve bu yöntemle yaşa bağlı gebelik sorunları çözülebilmektedir. Bu teknikle yaşa bağlı olarak ileri yaşlardaki annelerin de sağlıklı çocuk yapma şansı artmaktadır. Bu tekniğe göre embriyo transfer işleminden önce embriyolardaki kromozomlar incelenmekte ve normal embriyoların transfer işlemi gerçekleşmektedir. Bu şekilde sağlıksız embriyolar ayıklanırken sağlıklı olan embriyolar da anneye transfer edilmektedir.

Yumurta rezervi yaştan çok annenin yapısına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Buna göre bazı genç yaştaki kadınlarda yumurta rezervi kaybı yaşanırken bazı ileri yaşlardaki kadınlarda da yumurtalık istenilen kalitede başarı göstermektedir. Bu açıdan yumurtalık rezervinin detaylı olarak muayeneden geçmesi, hormon tetkiklerinin düzenli şekilde yapılması gereklidir. Tüp bebek tedavisinde başarı şansının yüksek olması için detaylı şekilde inceleme yapılması yararlı olacaktır. Bunlar dışında hastaya güven duygusu aşılamak ve hastanın psikolojik stresini azaltmak için gerekli güvenin verilmesi başarı şansının olması için önemlidir.

Leave a comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Dr. Halil İbrahim Tekin

Op. Dr. Halil Ibrahim Tekin 8 Eylül 1962 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlkokulu, Tavas İstiklal İlkokulunda okudu. 1973 yılında Galatasaray Lisesi’ni kazanarak orta ve lise eğitimine devam etti. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi ve kısa bir süre Adli Tip Kurumu’nda ihtisas yaptı. 1985 yılında Fransa’nın Lille Üniversitesi’nde Endokrinolojik Cerrahi bölümünde

İletişim

info@halilibrahimtekin.com

+90 212 240 35 61

Meşrutiyet Mah. Valikonağı Cad.

Valikonağı Plaza No: 177 B Blok D:1 

Nişantaşı / Şişli / İstanbul

Copyright © Dr. Halil İbrahim Tekin